Yhteystiedot

Jalasjoen metsästysseura ry
c/o Janne Uusi-Kämppä
Kanteenmaantie 682
31900 PUNKALAIDUN

P. 0400 537 725

Tervetuloa Jalasjoen Metsästysseura ry:n kotisivuille

Jalasjoen Metsästysseura ry on perustettu vuonna 1937. Seura on saanut nimensä Punkalaitumella sijaitsevan Jalasjoki -nimisen kylän mukaan. Jalasjoella sijaitsee myös seuran metsästysmaja.

Jalasjoen Metsästysseura ry:llä on noin 170 jäsentä. Metsästysmaita seuran käytössä on noin 12 000 hehtaaria. Riista-alueet ulottuvat Jalasjoen lisäksi osaan Koskioisten kylää, Harittua, Humppilaa, Loimaata, Palojokea, Kanteenmaata, Sarkkilaa ja Talalaa. Seuran jäsenistö on pääosin tältä alueelta.

Tärkeinpiä riistalajeja alueella ovat hirvi, valkohäntäpeura, metsäkanalinnut, vesilinnut ja rusakko. Pienpetokantojen sääntely ja riistan talviruokinta ovat tärkeä osa riistanhoitotyötä.